Gør København konservativ

Kandidat til Københavns borgerrepræsentation og Folketinget

Jens Kindberg
Velkommen til min hjemmeside. Her kan du læse om mine mærkesager, mig personligt samt ikke mindst deltage i debatten. Rigtig god fornøjelse.

Vi har sagt det før

Frem mod normale tider
Frit initiativ fremmer forsyningerne
Mod sikker havn
Arbejde og lysere tider

Det konservative folkeparti © Anno Domini 2018